Nejzdravější ovoce na Zemi — elixír mládí, zdraví a krásy

Specialista na bylinky Li Shizhen

Publikováno dne: 27.5.2015
Specialista na bylinky Li Shizhen

Pokud jste pročítali stránky www.himalyo.cz, nejspíš jste narazili na jméno Li Shizhen. Kdo to ale byl? Tradiční čínská medicína je pokladnice skrývající nejeden poklad, mezi které patří také převratný Velký atlas rostlin (Bencao Gangmu), jehož autorem je právě lékař, farmakolog a přírodovědec Li Shizhen.

Li Shizhen žil v době prosperity dynastie Ming. Narodil se v roce 1518 v čínské provincii Hubei. Jeho otec byl potulným lékařem. Pomocí bylin a dalších medikamentů lidi léčil a sám napsal několik lékařských knih. Li Shizhen během dospívání otci pomáhal v jeho praxi. Otcovým přáním prý bylo, aby se jeho syn stal státním úředníkem, ale Li Shizhen k tomu neměl ty správné předpoklady. V sedmadvaceti letech se stal lékařem na dvoře prince Chu a později působil v Císařském lékařském institutu. Během této doby se setkal s mnoha vzácnými lékařskými texty. Často se jednalo o složité texty, ve kterých však nacházel různé nepřesnosti, špatné definice nebo jiné chyby. Ty mohly být často až nebezpečné, pokud by se jimi někdo řídil. Rozhodl se proto zpracovat nové texty, jež by obsahovaly správné informace v novém logickém uspořádání.

Velký atlas rostlin tvořil třicet (někdy je uváděno až čtyřicet) let, třikrát ho opravoval a kvůli obrovskému rozsahu ho musel dělit na množství kratších částí. Při práci na této své knize hodně cestoval, prováděl různé experimenty a porovnával své poznatky se staršími knihami, které byly do té doby napsány, i se znalostmi praktiků. Kniha je velmi detailní a precizně uspořádaná. Atlas byl vydán až mnoho let po autorově smrti (1593), ale brzy na to se stal uznávaným odborným lékařským spisem. Je považován za jeden z největších vědeckých počinů z éry dynastie Ming a Li Shizhen je často přirovnáván svým významem pro čínskou kulturu k Leonardu da Vinci v renesanční Evropě.

Li Shizhen byl odborníkem přes medicínu, věnoval se i hledání nesmrtelnosti a zajímal se o životadárnou energii čchi a její proudění. Poznání průchodů čchi v lidském těle považoval za jeden ze základů pro lékařskou činnost. Napsal dalších asi jedenáct knih lékařského zaměření. Většina se jich však do dneška bohužel nedochovala. Svůj život zasvětil práci na lékařských textech, aby tak pomáhal lidem.

frame-scrollup