Nejzdravější ovoce na Zemi — elixír mládí, zdraví a krásy

Tradiční čínská medicína

Publikováno dne: 4.12.2014
Tradiční čínská medicína

Pod pojmem tradiční čínská medicína nalezneme celý soubor metod prevence, vyšetření i léčby. Pokud západní způsoby léčení označujeme jako „klasickou medicínu“, ta tradiční čínská je řazena do kategorie alternativní medicíny. Díky svému odlišnému pohledu na člověka a lidské tělo a duši se dokáže zaměřit na léčení nejen pouhých důsledků, ale především samotných příčin onemocnění.

Po roce 1990 došlo ke změně hodnot prosazovaných společností, což významným způsobem dodnes ovlivňuje životní styl lidí. Životy nabírají na dynamičnosti a jakoby zrychlovaly. Člověk je neustále ovlivňován kulturou konzumu, která zasahuje i právě do oblasti zdraví a životního stylu. Zapomínáme na ověřené zvyky a tradice. Jsou však věci, na které bychom zapomínat neměli a naopak bychom se měli snažit, aby z našich životů nevymizely, protože pro nás mohou být velmi prospěšné.

Tradiční čínská medicína je oproti nám dobře známé západní medicíně založena na zcela jiných principech. Přistupuje k lidskému tělu jako k jednomu složitému a mnohonásobně propojenému celku. Jeho jednotlivé části podle ní pracují v rámci ideální integrity a je třeba udržovat vše v harmonii, aby mohla být tato integrita zachována. Stejně tak je lidské tělo považováno za neoddělitelnou součást přírody, která podléhá přírodním zákonitostem. Tradiční čínská medicína se při léčbě nezaměřuje na důsledky a projevy nemocí, ale hledá a léčí jejich příčiny a právě proto dokáže vyléčit i chronická onemocnění.

V době vlády dynastie Ming (1518–1593) působil jeden z nejvýznamnějších čínských myslitelů, jenž se zasloužil o podstatný rozvoj čínského léčitelství, Li Shizhen (čti Li Š-čen). Ten je autorem Velkého atlasu rostlin – praktické příručky o léčivých bylinách, do které shromáždil kolem 11 000 ověřených léčivých receptů. Na tomto příkladu je dobře patrné množství a rozmanitost využívaných prostředků, díky čemuž je čínská medicína schopna navrhnout zcela individuální léčbu na míru pro konkrétního pacienta.

I na západě jsou dnes dobře známé léčebné metody tradiční čínské medicíny, mezi které patří akupresura, akupunktura, masáže, změna stravy a životního stylu nebo fytoterapie (podávání bylin). Celou čínskou filozofií prostupují také pojmy spojené s celostním pohledem tohoto systému na lidské tělo – tělo jako vysoce provázaný systém navzájem se ovlivňujících orgánů – energie čchi, principy jin a jang a učení o pěti prvcích.

Jistě není nutné opustit všechny na západě používané metody léčby, nebo dělat jiná extrémní rozhodnutí. Určitě ale v čínské medicíně najdeme prvky a myšlenky, které je možné přijmout, aniž bychom museli měnit svůj západní způsob života.

Prospěšná pro nás může být zajisté myšlenka propojenosti těla jako jednoho celku a nutnost udržování jeho harmonie. Pokud něco ubereme, musíme to zpětně doplnit. Pokud něco žádáme, měli bychom nabídnout něco na oplátku. Stejně tak bychom neměli zapomínat na to, že člověk je součástí přírody. Je jejím článkem a podléhá jejím zákonitostem. Vyžaduje si náš respekt a péči, ale zároveň nám nabízí nepřeberné množství svých plodů, jež jsou pro naše zdraví tolik prospěšné. A už staří Číňané věděli, že právě v přírodě je možné nalézt lék téměř na každou lidskou chorobu.

frame-scrollup