doprava, česká pošta
 

Reklamace poškozené zásilky
Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že je obsah poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Reklamace poškozené zásilky nadrozměr / balíku do ruky s hmotností nad 30kg

  • seznamte se s pokyny pro uplatnění reklamace
  • vyplňte, vytiskněte a podepište reklamační formulář
  • zašlete jej do 2 pracovních dnů od dodání zásilky na adresu regionálního reklamačního pracoviště České pošty (seznam najdete v dokumentu Pokyny), nebo předejte kterékoliv poště

Pokyny pro podání reklamace
pokyny pro podání reklamace při poškození Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 416kb)

Formulář pro reklamaci
formulář reklamace Balíku Nadrozměr / Balíku do ruky s hmostnosti nad 30 kg (pdf, 169kb)

 

frame-scrollup